Lesaanbod : Zang ~ Piano ~ Gitaar ~ Drums ~ Fluit ~ Saxofoon ~ Klarinet ~ Theorie ~ Bandcoaching ~ Workshops

MUZIEK, DE TAAL DIE DE HELE WERELD SPREEKT

Muziekschool Duiven is opgericht in Februari 2013. Een aantal bevlogen docenten besloot om een onderneming op te richten die zich ten doel stelt muziekonderwijs te verzorgen in Duiven en omgeving. De grondslag van dit onderwijs is een eigentijdse en professionele inrichting van school, leeromgeving, sociale omgeving en integratie in het gemeenschapsleven. Wij voorzien in een ruim aanbod !

De muzieklessen aan de school vormen een onderdeel van een totaalaanbod, waarin leerlingen van elk denkbaar niveau hun instrument gaan leren bespelen,  leren zingen en ook samen uitvoeringen gaan verzorgen.

De Muziekschool organiseert enkele keren per jaar een open podium in Duiven, op een vaste locatie. Tijdens deze open podia, waarvoor geruime tijd gerepeteerd wordt, kunnen leerlingen, al dan niet begeleid door docenten, live hun kunsten vertonen. Het leerproces van leerlingen, zowel in muzikaal, emotioneel als verstandelijk/ begripsmatig opzicht, staat centraal in ons onderwijsaanbod.
Bij dit alles staat het spelplezier voorop en wij doen alles om de leerlingen een thuisgevoel te geven in de school.

Ook biedt de muziekschool coaching aan, wij hebben 2 professionele coaches in ons team.  Via contact met andere onderwijsinstellingen wordt gezorgd voor een integrale leeromgeving.