Lesaanbod : Zang ~ Piano ~ Gitaar ~ Drums ~ Fluit ~ Saxofoon ~ Klarinet ~ Theorie ~ Bandcoaching ~ Workshops

MUZIEK, DE TAAL DIE DE HELE WERELD SPREEKT

1) Aanmelding:
Bij aanmelding dient na de proefles een inschrijfformulier te worden ondertekend. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan
akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Indien een leerling onder de 18 jaar is, dienen zijn/haar ouders/verzorgers de les overeenkomst te ondertekenen.
De leerling krijgt een kopie voor zijn/haar eigen administratie.
2) Proefles:
Er wordt 1 gratis proefles gegeven.
3) Lesgeld:
De verschuldigde lesgelden dienen per maandelijkse automatische incasso te worden betaald.
4) Tarieven:
Het tarief is € 960,- per jaar voor 40 lessen van 30 minuten.
Dit bedrag wordt in 12 keer afgeschreven via een automatische incasso welke zal plaatsvinden in de eerste week van elke maand, te weten:
€ 80,- voor cursisten tot 21 jaar;
€ 96,80 (incl. 21% btw) voor cursisten vanaf 21 jaar.
5) Opzegtermijn:
Wij hanteren een opzegtermijn van 3 maanden ingaande de eerste van de volgende maand.
6) Bij ziekte of verhindering:
Bij ziekte of verhindering dient men dat uiterlijk 24 uur van te voren aan te geven bij de betreffende docent of diens vervanger.
Een les kan eventueel in overleg met een docent worden ingehaald als deze daar de gelegenheid toe heeft. Bij langdurige verhindering, bijvoorbeeld door ziekte (langer dan twee weken) wordt vanaf de derde week restitutie verleend.
Bij ziekte of verhindering van de docent, korter dan twee aaneengesloten weken wordt geen lesgeld gerestitueerd.
In geval van langdurige ziekte of verhindering van de docent, langer dan twee aaneengesloten weken, wordt een vervanger gezocht die de lessen tijdelijk waarneemt.
Mocht het niet mogelijk zijn een vervanger te vinden dan wordt vanaf de derde aaneengesloten week van de ziekte of verhindering van de docent het lesgeld gerestitueerd of verrekend met de eerstvolgende maand.